přihlásit se k odběru
Chcete pravidelně dostávat aktuální slevové nabídky e-mailem?

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji   uživatelů v souladu s platnými právními předpisy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje budou zejména zabezpečeny proti zneužití.

Poskytnuté osobní údaje bude Provozovatel využívat nad rámec nutný pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

Uživatel odesláním objednávky souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje Provozovatel zpracuje jakožto správce a bude je používat za účelem nabízení služeb a produktů, zasílání informací o činnosti, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb.; o některých službách informační společnosti, dokud Uživatel svůj souhlas neodvolá.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
Uživatel může Provozovatele žádat, aby jím poskytnuté osobní údaje byly opraveny či vymazány.


Obchodní podmínky | Kontakt | Ochrana osobních údajů | XML FEED